Bijzonder veel huizen worden vroeg of laat getroffen door houtworm. Het spreekt voor zich dat het hier in het bijzonder gaat om woningen waarbij er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van hout. Dit niet alleen ter afwerking, maar ook in bijvoorbeeld het interieur en zelfs voor de ondersteunende onderdelen van het huis. Denk voor wat dit laatste betreft maar eens in de richting van zogenaamde steunbalken die van cruciaal belang zijn voor de stabiliteit van je huis. Op het ogenblik dat je geconfronteerd wordt met houtworm is het steeds belangrijk om hier op passende wijze en vooral zo snel mogelijk actie tegen te ondernemen. Ben jij het daarmee eens, maar kan je nog wel een beetje hulp gebruiken? In dat geval kunnen de tips zoals aangegeven op deze pagina voor jou mogelijks interessant zijn.

Tip 1: Tracht houtworm indien mogelijk te voorkomen

De eerste tip die we je kunnen geven heeft betrekking tot het voorkomen van houtworm in je houten meubelen of de houten elementen die zich in je woning bevinden. Om dit te kunnen realiseren zijn er twee verschillende acties welke je kan of beter gezegd ‘moet’ ondernemen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat houtworm zich in het hout kan nestelen. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van een bepaalde beschermlaag. Deze beschermlaag kan worden aangebracht door middel van een laagje verf of beits, maar ook door gebruik te maken van bijvoorbeeld een beetje olie. Hierdoor wordt een mooi obstakel gecreëerd welke in de praktijk erg efficiënt kan werken tegen houtworm.

 

De tweede tip met betrekking tot het voorkomen van houtworm evenals eigenlijk ook ander ongedierte in je woning heeft te maken met het zo optimaal mogelijk ventileren van je huis. Veel mensen hebben er door de jaren heen voor gekozen om hun woning op zo optimaal mogelijke wijze te isoleren, maar hebben de ventilatie uit het oog verloren. Dat lijkt op het eerste zicht misschien niet zo’n groot probleem, maar dat is het wel degelijk. Een gebrekkige ventilatie in je woning zorgt er namelijk voor dat het vocht dat in huis aanwezig is geen uitweg meer vindt. Hierdoor kan het hout vochtig worden en / of gaan beschimmelen waardoor het de ideale plaats vormt voor houtwormen om zich in te nestelen. Een goede ventilatie voorzien kan het risico op het ontstaan van houtworm in ieder geval danig inperken.

Tip 2: Het herkennen van houtworm is (vaak) niet mogelijk

Veel mensen denken dat, zolang ze niets zien opduiken in hun hout, er geen sprake kan zijn van houtworm. Dat is echter niet juist, in tegendeel. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat houtwormen (eigenlijk de larven) zich vaak ettelijke jaren kunnen schuilhouden in het hout zonder dat dit aan de buitenkant zichtbaar is. In deze periode hebben ze wel reeds de mogelijkheid om als het ware allemaal verschillende gangen in het hout te maken waardoor ze kunnen kruipen en dus het hout kunnen beschadigen. Op het ogenblik dat er gaatjes opduiken betekent dat eigenlijk niets meer of minder dat ze de oppervlakte hebben bereikt. Wanneer dit begint op te vallen is het dan ook steeds noodzaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Tip 3: De ene houtworm is de andere niet

Er wordt in de praktijk vaak gedacht dat elke houtworm hetzelfde is. Dat is in de praktijk echter absoluut niet juist, in tegendeel. Op het ogenblik dat het duidelijk wordt dat er gaten zijn ontstaan in het hout van je woning zal je op basis daarvan reeds kunnen zien hoe agressief de houtwormen precies zijn waarmee je te maken hebt. Onder meer de diameter van de gaten kan een expert reeds een goede indicatie geven met betrekking tot het type houtworm waarvan sprake is.

Tip 4: Aangetast hout kan niet altijd worden hersteld

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven zijn houtwormen vaak pas visueel waarneembaar wanneer ze reeds een behoorlijke hoeveelheid aan schade hebben kunnen aanbrengen. Omwille van deze reden dien je er rekening mee te houden dat het helaas lang niet altijd zomaar mogelijk is om geïnfecteerd hout te behandelen of te herstellen. Is dat niet langer een mogelijkheid? In dat geval is het van belang om het geïnfecteerde hout zo spoedig mogelijk te verwijderen of te vervangen. Alleen op deze manier kan je namelijk voorkomen dat de houtworm zich verspreid over de rest van je woning en dus voor nog meer problemen gaat zorgen.

Tip 5: Houtworm kan ook in ‘nieuw hout’ zitten

Tot slot ontkrachten we nog even de vaak gehoorde veronderstelling dat het niet mogelijk is dat houtwormen zich in ‘nieuw’ hout nestelen. Dat is absoluut niet correct. Het is namelijk zo dat hout in nagenoeg alle gevallen eerst gedurende enige tijd in een bepaalde (vochtige) ruimte wordt opgeslagen vooraleer ze kan worden verkocht. Dit zorgt er voor dat er een geliefkoosde situatie wordt gecreëerd  voor houtwormen. Ga er bij het kopen van nieuwe meubelen of nieuw hout omwille van deze reden nooit zomaar vanuit dat je niet kan worden geconfronteerd met houtworm, want dat zou een vergissing zijn.