Het bestrijden van houtworm kan in de praktijk een behoorlijk vervelend karwei blijken te zijn. Dit niet alleen omdat houtworm lang niet altijd op even goed bereikbare plaatsen opduikt, maar bovendien ook omdat ze zich niet zo eenvoudig laat bestrijden of je op het eerste zicht zou denken. Omwille van deze redenen kan het vooraleer de strijd aan te gaan met je houtworm erg interessant en zelfs belangrijk zijn om rekening te houden met de inhoud van een gedetailleerde checklist. Wij hebben een dergelijke checklist voor het bestrijden van houtworm voor jou gemaakt en stellen ze graag uitgebreid aan je voor op deze pagina!

Check 1: Het preventief behandelen van het hout in huis

Onder de noemer ‘ voorkomen is beter dan genezen’ is het steeds de moeite waard om een aantal preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van het hout in je woning. Houtwormen kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan het huis in je huis waardoor het steeds een aanrader is om te trachten het risico op besmetting zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan gebeuren door rekening te houden met de hieronder aangegeven punten:

 

 • Het preventief behandelen van het huis in je huis met bijvoorbeeld verf, lak of beits zorgt er voor dat het hout heel wat minder aantrekkelijk wordt voor houtwormen.

 

 • Van houtworm is bekend dat ze over een uitgesproken voorkeur beschikt voor vochtig hout. Door extra te stoken en / of te zorgen voor een goede ventilatie worden de omstandigheden voor houtwormen al snel heel wat minder gunstig gemaakt.

Check 2: De voorbereiding voor het bestrijden van houtworm

Vooraleer je gebruik gaat maken van een bepaald bestrijdingsmiddel tegen houtworm is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er verschillende voorbereidingen getroffen dienen te worden. Op dit vlak is het belangrijk om rekening te houden met de hieronder aangegeven punten:

 

 • Het is belangrijk om over aangepaste, speciale en vooral veilige werkkledij te beschikken. Denk hierbij niet alleen aan het gebruik van werkhandschoenen, maar ook een mondmasker is eigenlijk altijd een must.

 

 • Vergeet niet om het hout dat je gaat behandelen eerst vrij te maken van stof. Alleen dan zal het product ter behandeling van houtworm immers op echt optimale wijze haar dienst kunnen bewijzen.

 

 • Is er sprake van oude verf of beits op het meubel in kwestie? Zorg er dan voor dat deze eerst wordt verwijderd. Wanneer dit niet gebeurt is het namelijk zo dat het bestrijdingsmiddel niet de mogelijkheid zal hebben om (voldoende) door te dringen tot in het hout.

Check 3: Welke producten gebruiken tegen houtworm?

Op het ogenblik dat er sprake is van houtworm is het mogelijk om gebruik te maken van tal van verschillende producten om deze te bestrijden. Alle verschillende producten die op de markt zijn terug te vinden kunnen we in principe perfect onderbrengen in twee verschillende categorieën, namelijk:

 

 1. De natuurlijke bestrijdingsproducten tegen houtworm;
 2. De chemische bestrijdingsproducten tegen houtworm;

 

Het merendeel van de mensen geven er tegenwoordig de voorkeur aan om gebruik te maken van natuurlijke producten ter bestrijding van houtworm. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ze beter zijn voor het milieu, maar dan wel zonder dat er moet worden ingeboet op vlak van efficiëntie. Specifiek voor het gebruik van natuurlijke producten gelden wel de hieronder aangegeven aandachtspunten.

 

 • Er is pas echt sprake van natuurlijke bestrijdingsmiddelen op het ogenblik dat ze beschikken over een waterbasis. Daarnaast is het uiteraard een vereiste dat ze plantaardige minerale bestanddelen bevatten.

 

 • De werking van natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen houtworm verschilt ten opzichte van hun chemische tegenhangers. Het is namelijk zo dat natuurlijke bestrijdingsmiddelen steeds werken op basis van de zogenaamde ‘kristallisering’. Dit betekent dat dit bestrijdingsproduct tot diep in de poriën van het hout doordringt waardoor ook larven die in een latere fase zullen uitkomen getroffen zullen worden.

 

 • Natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen houtworm bieden een passende bescherming tegen het binnendringen door insecten. Dit betekent in de praktijk dat er een oplossing op twee verschillende vlakken wordt geboden. Enerzijds wordt er een huidige bescherming opgetrokken tegen insecten, maar daarnaast wordt er ook een toekomstige bescherming voorzien. Twee in één dus!

 

Ben je toch niet zo te vinden voor het gebruik van natuurlijke bestrijdingsproducten en wil je graag de voorkeur geven aan een chemische variant? Ook dat is natuurlijk perfect mogelijk. Je moet in deze situatie wel rekening houden met de hieronder aangegeven punten:

 

 • Bij het gebruik van een chemisch bestrijdingsmiddel dient er steeds goed te worden gekeken naar de veiligheidsvoorschriften. Je moet er zeker bij chemische producten altijd zeker van zijn dat ze op de meest optimale wijze worden gebruikt.

 

 • Sta er altijd bij stil dat het gebruik van chemische producten een negatieve impact kan hebben op je gezondheid. Het wordt dan ook in de praktijk sterk aangeraden om na een behandeling met chemische producten de woning even te verlaten. In principe wordt aangeraden om gedurende 48 uur niet thuis te slapen en in tussentijd de woning zo optimaal mogelijk te laten ventileren.