Houtwormen zijn letterlijk en figuurlijk gevaarlijke beestjes. Op het ogenblik dat je moet vaststellen dat er allemaal gaatjes in het hout in je woning zijn terug te vinden is het belangrijk om daar zo snel mogelijk actie tegen te ondernemen. Het is niet alleen van belang om zo spoedig mogelijk een specialist in te schakelen, daarnaast dient er op gepaste wijze actie te worden ondernomen tegen de houtwormen. Wij hebben in ieder geval de belangrijkste aandachtspunten voor je met betrekking tot het bestrijden van houtworm op deze pagina op een rijtje gezet. Zo kan je heel wat vervelende situaties op efficiënte wijze voorkomen!

Punt 1: Geen zichtbare schade? Dat hoeft nog niks te betekenen!

We beginnen deze lijst met aandachtspunten met misschien wel het belangrijkste punt van allemaal. Veel mensen denken dat houtwormen zich altijd vanaf dag 1 laten zien. Dat is absoluut niet het geval. Houtwormen kunnen in de praktijk dan ook bijzonder lang onder het oppervlak van het hout leven zonder dat je daar ook maar iets van ziet. In de praktijk is het zo dat bepaalde soorten zomaar even tot wel 10 jaar in het hout kunnen leven en dus schade kunnen aanbrengen vooraleer ze zich gaan ontpoppen tot een volwassen exemplaar. Op het ogenblik dat de schade die is veroorzaakt door de houtworm dus wel duidelijk wordt spreekt het voor zich dat een gepaste behandeling zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.

Punt 2: Aantasting van de dragende constructie van de woning

Een tweede aandachtspunt met betrekking tot houtworm heeft te maken met het feit dat ze mogelijks de dragende constructie van het huis kan aantasten. Het gebeurt bijzonder vaak dat houtwormen zich onder meer focussen op dragende balken die zich in een woning bevinden. Deze balken hebben zoals de naam reeds laat vermoeden niet alleen een dragende, maar ook een ondersteunende functie waardoor aantasting door houtworm de stabiliteit van de woning in het gedrang kan brengen. Ook dit maakt eens temeer duidelijk dat het bij het vaststellen van houtworm in je huis van cruciaal belang is om daar zo snel mogelijk tegen in te grijpen.

Punt 3: Het inzetten van petroleum ter bestrijding is geen goed idee

Een door de jaren heen bijzonder vaak besproken methode om houtworm te lijf te gaan is het inzetten van petroleum. Het betreft hier evenwel een oplossing uit de oude doos die door experts als weinig efficiënt wordt omschreven. Dit heeft alles te maken met het feit dat het gebruik van petroleum er uitsluitend voor zorgt dat houtwormen aan de oppervlakte worden gedood. De wormen die zich in het hout bevinden zullen op deze manier dan ook helemaal niet worden aangepakt. Bovendien hoeft het niet gezegd dat het gebruik van petroleum in een woning ook steeds de nodige veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het mag dan ook duidelijk zijn, vroeger was petroleum gebruiken misschien in eerste instantie een goed idee, tegenwoordig is het dat eigenlijk absoluut niet meer.

Punt 4: Behandeling met gas laten uitvoeren door een expert

Eén van de meest efficiënte methodes om houtworm aan te pakken is wellicht het gebruik van gas. Een behandeling met gas wordt in het merendeel van de gevallen gedaan in situaties waarin de houtworm niet goed bereikbaar is. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het bestrijden van houtworm niet alleen een complex, maar ook een arbeidsintensief proces is. Je dient er bovendien ook altijd rekening mee te houden dat een behandeling met gas tegen houtworm steeds dient te worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Dit uiteraard om voor de hand liggende (gezondheids)redenen.

Punt 5: Ga niet zomaar gif inzetten tegen houtworm

Een groot aantal van de verschillende behandelingsmethodes die er bestaan zoals met name ook het inzetten van gif is uitsluitend voorbehouden voor een expert. Het inzetten van gif is vaak de eerste methode welke wordt toegepast op het ogenblik dat de houtworm goed bereikbaar is. Is er enkel en alleen sprake van geïnfecteerde meubels? In dat geval is het perfect mogelijk dat uitsluitend de meubels meegenomen zullen worden waardoor je niet verplicht wordt om het huis in kwestie te verlaten. Een behandeling die gebeurt met gif is bijzonder effectief en erg veel bedrijven geven een strikte garantie op de behandeling. Mocht de houtworm na een zekere periode toch terug de kop opsteken, dan is het steeds mogelijk om dit onder de garantie (terug) te laten behandelen.

Punt 6: Hou het risico op houtworm zo beperkt mogelijk

Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat houtworm niet alleen erg vervelend, maar bovendien ook zeer gevaarlijk kan zijn. In de praktijk is het bovendien helaas zo dat houtworm lang niet altijd voorkomen kan worden. Wel bestaan er gelukkig verschillende tips die je in je achterhoofd kan houden welke het risico op besmetting met houtworm zo beperkt mogelijk kunnen houden. Ter bescherming van je hout kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een laag verf, lak of olie op het hout aan te brengen. Bovendien kan ook een goede ventilatie, niet in het minst in vochtige ruimtes, het risico op houtworm aanzienlijk binnen de perken houden.